Privacy Statement De Graas Administratie

De Graas Administratie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/ of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt. 

De Graas Administratie gevestigd en kantoorhoudende te Nootdorp (2632AJ) aan de veenakker 12 hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. De Graas Administratie verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert De Graas Administratie. je over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. 

De Graas Administratie verzamelt en verwerkt dus je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.degraas.nl ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef jij toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Ook volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door De Graas Administratie. 

De Graas Administratie verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen 

Om onze opdrachten en diensten te kunnen uitvoeren; voor het afhandelen van betalingen; voor het verzenden van onze nieuwsbrief; om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; om diensten bij je af te leveren; als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Ook kunnen wij je vragen om een klantbeoordeling te schrijven. Je kunt dan kiezen of je persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. En of wij over je klantbeoordeling contact met je mogen opnemen. De Graas Administratie houdt bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account. 

Naam, adres en telefoongegevens die vrijblijvend op de onze website worden achtergelaten zullen alleen gebruikt worden om met jou te communiceren.  

De verwerking van persoonsgegevens door De Graas Administratie gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op jouw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

De Graas Administratie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om diensten te verlenen of voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist. 

Delen met anderen 

De Graas Administratie deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met jouw uitdrukkelijke toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. 

We kunnen je NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres gebruiken om je te vragen om mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor De Graas Administratie uitvoeren, geven wij je e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren. 

Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Graas Administratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek - cookies 

De Graas Administratie maakt gebruik van functionele en analytische cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies hebben geen gevolgen voor jouw privacy. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dga@degraas.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Graas Administratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 
 • Nationaliteit 
 • Identificatie gegevens 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
 • IP-adres 
 • Internetbrowser en apparaat type. 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

De Graas Administratie verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:  

 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Gegevens omtrent gezondheid 
 • Gegevens over personen jonger dan 16 jaar alleen met toestemming van ouders of voogd. 

Beveiliging 

De Graas Administratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@degraas.nl . 

Heb je klachten, vragen of opmerkingen 

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of een vraag of een opmerking over deze privacyverklaring, dan kunt je contact opnemen met De Graas Administratie op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Wijzigingen 

De Graas Administratie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.degraas.nl  ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Check daarom regelmatig de website. De laatste wijziging dateert van 20 mei 2020. 

Contactgegevens 

De Graas administratie
Veenakker 12
2632AJ Nootdorp
Telefoonnumer: 015-2002138
Info@degraas.nl
KvK: 67016901